SOMMERFUGLER

Familie Lasiocampidae Spinnere 2
Erebidae Praktfly
Geometridae Målere
Hepialidae Rotetere
Hesperiidae Smygere
Ikke registrert Ikke registrert
Lasiocampidae Spinnere
Lycaenidae Glansvinger
Lymantriidae Børstespinnere
Noctuidae Nattfly
Nymphalidae Flikvinger
Oecophoridae Flatmøll
Papilionidae Svalestjerter
Pieridae Hvitvinger
Pyralidae Pyralider
Tortricidae Viklere
Zygaenidae Bloddråpesvermere
Sommerfugler fra hele verden

Furuspinner
Dendrolimus pini
-
-

Dvergbjørkespinner
Eriogaster arbusculae
-
-

Eikespinner
Lasiocampa quercus
-
-

Eikespinner
Lasiocampa quercus
-
-

Kløverspinner
Lasiocampa trifolii
-
-

Bringebærspinner
Macrothylacia rubi
-
-

Bringebærspinner
Macrothylacia rubi
-
-

Ringspinner
Malacosoma neustria
-
-

Høstspinner
Poecilocampa populi
-
-