MOSER

Polytrichales   Bjørnemoseordenen (Bladmoser - Bjørnemoser)
 
Tannmoser (Bladmoser)
Bartramiales   Kulemoseordenen
Bryales   Tannmoseordenen
Buxbaumiales   Skomoseordenen
Dicranales   Sigdmoseordenen
Encalyptales   Klokkemoseordenen
Funariales   Bråtemoseordenen
Grimmiales   Knausmoseordenen
Hedwigiales   Steinmoseordenen
Hypnales   Flettemoseordenen
Orthotrichales   Bustehetteordenen
Pottiales   Begermoseordenen
Ptilidiales   Frynsemoseordenen
Rhizogoniales   Tiltmoseordenen
Splachnales   Møkkmoseordenen
Timmiales   Sliremoseordenen
 
Bjørnemoser (Bladmoser)
Polytrichales   Bjørnemoseordenen
 
Torvmoser (Bladmoser)
Sphagnales   Torvmoseordenen
 
Sleivmoser (Levermoser)
Jungermanniales   Sleivmoseordenen
Metzgeriales   Båndmoseordenen
Pelliales   Vårmoseordenen
Porellales   Teppemoseordenen
 
Tvaremoser (Levermoser)
Marchantiales   Tvaremoseordenen


Storbjørnemose
Polytrichum commune
Polytrichaceae
-

Kystbjørnemose
Polytrichum formosum
Polytrichaceae
-

Einerbjørnemose
Polytrichum juniperinum
Polytrichaceae
-

Rabbebjørnemose
Polytrichum piliferum
Polytrichaceae
-

Stortaggmose
Atrichum undulatum
Polytrichaceae
-

Vegkrukkemose
Pogonatum urnigerum
Polytrichaceae
Urn haircap moss

Kystbinnemose
Polytrichastrum formosum
Polytrichaceae
Bank Haircap